IT Search AS ble etablert i 1999, og vi består av folk med lang fartstid, bred erfaring og velutviklede nettverk i norske og utenlandske selskaper.

Våre konsulenter har den rette bakgrunnen for at vi mest mulig effektivt skal kunne bistå våre kunder med det rette produktet:

Høyere akademisk utdannelse

 • Økonomi / Administrasjon og IT

 

Ledererfaring fra IT-bransjen

 • Administrerende direktør / Salgsdirektør / Systemsjef / Systemkonsulent
 • Software / mainframe /drift

 

Metode- og Prosessorienterte

 • Standadiserte verktøy i hele prosessen, “State of the Art” innen internasjonal rekruttering
 • Våre konsulenter er godkjente brukere av disse verktøyene og tester vi utfører

 

Fokus på resultater og kvalitet

 • I vår strategi ønsker vi langsiktige kunderelasjoner. Det oppnår vi kun gjennom gode ansettelser

Vi tilstreber tett partnerskap med et fåtall kunder fremfor uregelmessige oppdrag hos mange.

Search

Med respekt for både kundens og kandidatens behov, er vi IT-bransjens prefererte og mest anerkjente partner innen Executive Search. Sammensetningen av vår erfaring, våre konsulenter og velutviklede verktøy og metoder, gir det våre kunder et konkurransefortrinn i arbeidet med å finne den riktige kandidaten.

 

Mål

 • Våre kunder skal oppleve at de får relevante og motiverte kandidater, til riktig tid
 • Våre kandidater opplever at de får god service, diskresjon og at de blir presentert stillinger innefor deres interessefelt
 • Vi etterstreber å gi bedre service enn forventet

 

Verdier

 • Langsiktighet i forhold til kunder
 • Konfidensialitet både for kunder og mot kandidater
 • Integritet – vi sier Nei om noe ikke stemmer. Gjelder både mot kunde og kandidater

Metode

Oppdragene baseres på metode og prosesser

 • Utplukk av aktuelle kandidater 1-3 uker
 • Intervjuer starter fra uke 2
 • Ansettelser fra 4-6 uker
 • Alle oppdrag løses

 

Norges største kandidatdatabase

 • Vi bruker alle kjente baser; Finn, LinkedIn, vår egen + research i hver enkelt oppdrag
 • Vårt nettverk er tusentalls gjennom dette
 • Kandidater i alle stillingskategorier

 

Sosiale medier

 • Vi er på Facebook, Twitter, LinkedIn

 

Kvalitet i alle ledd

 • Research
 • Screening
 • Evaluering
 • Service mot både kunde og kandidater
 • Rapporter hver uke

1. Oppstart

Vi får brief, avklaringer, tidsplaner og forventninger til samarbeidet

2. Search

Vi benytter våre baser, vårt kontaktnett, kundetips med mer

3. Annonsering

Vi annonserer på finn.no, egne sider og kundens nettsider. I tillegg benyttes egnede nettsteder tilpasset stillingen, for eksempel Kampanje eller E-24+++

4. Longlist

Første seleksjon – her kan det være så mange som 50 kandidater.

5 Screening

Intervjuer , evaluering og seleksjon

6. Shortlist

Andre seleksjon – vi sitter igjen med ca 10 kandidater

7. Screening 2

Nye intervjuer , evaluering og seleksjoner

8. Presentasjon av kandidater

Vi presenterer 3 til 5 kandidater  for kunde.

9. Referansesjekk

Sjekk av referanser

10. Signering

Signering av kandidat(er)

11. Oppfølging

Vi følger opp kandidaten og kunden minimum 2 ganger det første halvåret.

Etikk

Våre kandidater skal oppleve at de får god service og full diskresjon, og at de blir presentert stillinger innenfor deres interessefelt.

bransje er basert på tillit mellom oppdragsgiver og kandidater, men også tillit til oss som bistår under rekrutteringsprosessene. For å sikre tilliten hos våre kunder og kandidater etterlever vi de etiske retningslinjene som er nedfelt i “Code of Ethics” i vår bransjeforening. Her er de viktigste retningslinjene:

Konfidensialitet – Oppdragsgiver

Det ligger i sakens natur at våre oppdrag innebærer tilgang til sensitiv informasjon om våre kunder. Alle konsulenter hos IT Search AS vil behandle mottatt informasjon ytterst konfidensielt og kun etter avtale.

Konfidensialitet – Kandidat

Som kandidat tar du en viss risiko overfor din nåværende arbeidsgiver. Du har derfor krav på 100 % konfidensialitet fra både konsulenten og oppdragsgiver, både under og etter en prosess.

Off-limit

Vi tilstreber tett partnerskap med et fåtall kunder fremfor uregelmessige oppdrag hos mange. Dette sikrer en bedre forståelse for våre kunders behov – og et stort antall selskaper vi aktivt kan søke talentfulle kandidater fra. Vi garanterer selvsagt at vi ikke søker kandidater hos noen av våre kunder.

Noen kunder