Vi gjør mer enn bare å finne kandidater som passer oppdragiverens liste med kriterier – vi hjelper til med å finne de beste kandidatene.

Ditt mål er å tiltrekke deg og ansette de beste talentene. Da er det å finne riktig samarbeidspartner et kritisk punkt.

I rekrutteringsprosesser trenger man ofte noen som kan gjøre arbeidet mer effektivt, raskt og målrettet. Våre referanser kan bekrefte at vi etterlever det vi står for når det gjelder integritet, kvalitet, samarbeid og effektivitet.

Gjennom de gode holdningene og arbeidsstoltheten vi tilfører oppdragene etterstreber vi å gi vi våre kunder en best mulig opplevelse rundt noe som i utgangspunktet kan være en slitsom og tidkrevende prosess – det å finne riktig person til stillingen. Vi gjør mer enn bare å finne kandidater som passer oppdragiverens liste med kriterier. I samarbeid med oppdragsgiver utvider vi gjerne listen. Dette kan kanskje vanskeliggjøre arbeidet vårt, men samtidig er vi med på å sikre at vi gjør en enda bedre jobb for kundene våre. Vi hjelper deg å finne de beste kandidatene.

Vi bruker Executive Search-metodikk når:

  • Bedriften ikke ønsker å synliggjøre overfor konkurrenter/marked at de er i en rekrutteringsprosess
  • Bedriften ikke får kontakt med kvalifiserte søkere gjennom annonsert rekruttering eller sitt eget nettverk
  • Bedriften ønsker en diskret henvendelse til en eller et lite knippe, navngitte personer
  • Bedriften gjør strategiske endringer – for eksempel ansetter hele avdelinger

Annonsert rekruttering og medievalg

Vi har god erfaring med hvilke medier som gir best resultat i henhold til hvilke stillingskategorier rekrutteringen gjelder, og har den nødvendige oversikt og erfaring som kreves for å velge de riktige kanaler og medier. Også utforming av annonsen, hvor selskapets definerte profil etc. er hensyntatt. En godt utformet annonse vil kunne signalisere en positiv utvikling og vekst. Ved siden av avtalt annonsering i  rekrutteringsprosessen, vil vi i samtlige oppdrag også foreta kvalifiserte search. Både i egen kandidatbase + egne nettverk, samt i andre aktuelle kanaler.

 

Nedbemanning

Nedbemanning er en uunngåelig prosess i mange tilfeller, og de ansatte som rammes trenger ofte støtte/veiledning for å komme videre. I mange år har vi hjulpet nedbemannede medarbeidere på veien videre til ny jobb. Behovene kan variere; alt fra utforming av gode CV´er til tips, råd og motivasjon. Men også på arbeidsgiversiden kan vi tilby kvalifisert rådgivning ved nedbemanning; i slike prosesser er det viktig å holde effektivitetsfallet så lavt som mulig, herunder beholde de ansatte man ønsker og trenger å ha med videre.

1. Oppstart

Vi får brief, avklaringer, tidsplaner og forventninger til samarbeidet

2. Search

Vi benytter våre baser, vårt kontaktnett, kundetips med mer

3. Annonsering

Vi annonserer på finn.no, egne sider og kundens nettsider. I tillegg benyttes egnede nettsteder tilpasset stillingen, for eksempel Kampanje eller E-24+++

4. Longlist

Første seleksjon – her kan det være så mange som 50 kandidater.

5 Screening

Intervjuer , evaluering og seleksjon

6. Shortlist

Andre seleksjon – vi sitter igjen med ca 10 kandidater

7. Screening 2

Nye intervjuer , evaluering og seleksjoner

8. Presentasjon av kandidater

Vi presenterer 3 til 5 kandidater  for kunde.

9. Referansesjekk

Sjekk av referanser

10. Signering

Signering av kandidat(er)

11. Oppfølging

Vi følger opp kandidaten og kunden minimum 2 ganger det første halvåret.

Noen kunder