Våre kandidater opplever at de får god service, diskresjon og at de blir presentert interessante stillinger 

Hos oss i IT Search AS er vi stadig på jakt etter nye kandidater med bakgrunn fra IT og IT-relatert virksomhet til for eksempel stillinger som:

  • Java, .net utviklere
  • Infrastruktur / cloud konsulenter
  • Cyber Security
  • Driftskonsulenter
  • Applikasjonskonsulenter, ERP, CRM etc
  • KAM
  • Alle typer selgere
  • Avdelingsledere
 
Kandidatsystem

Vi benytter det mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet. Dette sikrer at du blir kontaktet når vi jobber med en stilling som passer for akkurat deg. Alle kandidater vil også få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

Vi har spesialtilpassede programmer, metoder og prosesser som fokuserer på og ivaretar dine personlige behov og som synliggjør dine forutsetninger.

Å ha god innsikt i egne ressurser og jobbmuligheter er viktige forutsetninger for å lykkes i en omstillingsprosess hvor jobbskifte står sentralt – enten initiativet til prosessen kommer fra deg selv eller arbeidsgiver. Ditt valg bør også være trygt forankret i dine ønsker og verdier.

I tillegg må motivasjon til å prøve nye veier, og energi til å stå løpet ut, være til stede. Settes disse elementene inn i en operativ handlingsplan gir det økt konkurransekraft i arbeidsmarkedet og et effektivt jobbsøk. Resultatet er hurtigere overgang til ny jobb.

Vi har spesialtilpassede programmer, metoder og prosesser som fokuserer på og ivaretar dine personlige behov og som synliggjør dine forutsetninger. Etter avtale med deg og/eller arbeidsgiver tilrettelegger vi et program over en tilstrekkelig tidsperiode slik at du kommer trygt og godt frem til en ny og ønsket jobb. Våre rådgivere har mange rådgivningsprosesser bak seg og kan gi meget solide referanser fra tidligere deltagere i slike programmer. Vi hjelper blant annet til med oppsett av CV, i tillegg til å motivere og gi råd i selve jobbsøkesituasjonen. Har vi aktuelle rekrutteringsoppdrag som passer deg vil du selvfølgelig være kandidat.