Med respekt for både kundens og kandidatens behov, er vi IT-bransjens prefererte og mest anerkjente partner innen Executive Search.

IT Search AS

Org. 997 405 366

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Tlf: 971 22 000

IT Search AS ble etablert i 1999, og vi består av folk med lang fartstid, bred erfaring og velutviklede nettverk i norske og utenlandske selskaper.

Våre konsulenter